Unieke methode

Onze methode bestaat uit een mix van standaard psychologie en paardencoaching. Hiermee ondersteunen we jou als individu of je organisatie om zijn werknemers te ondersteunen in hun ontwikkeling op de bedrijfsvloer.

We gaan voor de eerlijke, open en zachte confrontatie, altijd met een vleugje humor en plezier.

Samen met onze paarden zetten we je krachtig op weg, zodat je nadien zonder ons verder kan.

3 principes

Balanceren, helpt ons manieren vinden om ons evenwicht te bewaren in moeilijke situaties.
Reflecteren, laat ons zien wat er zich vanbinnen afspeelt.
En door te spelen, maak je weer connectie met je echte ik.

Waarom paarden?

Paarden zijn als prooi- en kuddedieren continu in interactie met hun omgeving en hun ‘kudde’, waardoor ze enorm sensitief zijn voor alle vormen van non-verbale communicatie.  Paarden voelen deze informatie niet alleen aan, ze reageren ook op de non-verbale signalen die mensen (vaak onbewust) uitsturen en geven zo onmiddellijk open en eerlijke feedback, zonder enig (voor)oordeel of bijbedoelingen. Ze houden ons een objectieve spiegel voor.  Mensen zijn zich vaak niet bewust van hun gevoelens en gedachten. Soms verbergen we zelfs bewust onze gevoelens of intenties voor andere mensen of weten we van onszelf niet hoe we ons tegenover anderen gedragen. Mensen kunnen elkaar bovendien makkelijk om de tuin leiden omdat we vooral gericht zijn op verbale communicatie. Maar een paard daarentegen ziet vaak datgene wat voor de coach niet zo goed zichtbaar is en legt dit bloot door zijn duidelijke reacties.

Als kuddedier heeft een paard ook nood aan een duidelijke sociale structuur, samenwerking en eenduidig leiderschap om zich veilig te voelen – allemaal natuurlijke eigenschappen die we tijdens een coaching gretig benutten.

Onze drijfveren

Je bent op je best als je vol goesting, met een gezonde geest actief kan zijn. Daarom zijn dit steeds de drie barometers die we gebruiken.

Goesting

Je weet wat je doel is, je zit vol boordevol goesting en kan jezelf zijn.

Gezond

Je beschikt over een klankbord waarmee rust en vertrouwen opgebouwd wordt en stress uitgevlakt.

Angst en wantrouwen worden hierdoor geminimaliseerd.

Actief

Je accepteert wie en wat je bent en dat je dit kan en mag veranderen. Je bent actief en onderneemt actie.

Wanneer het moeilijk loopt, ontbreekt het vaak aan goesting, wordt je minder gezond of neemt je activiteit af. Dit gaat zowel op voor je privé leven als voor je professionele activiteiten.
Als bedrijfsleider wil je immers ook liefst actieve, gezonde werknemers vol goesting die hun schouders onder jouw bedrijf zetten.