Jongeren2019-04-30T18:16:41+00:00

Voor jongeren zetten we in op ervaring.

Ervaringsgericht leren, ontwikkelen en groeien.

Voor jongeren 

Zetten we specifiek in op de ervaring. Stel je voor dat je écht kan ervaren dat iets anders is dan wat je altijd dacht? Met de paarden laten we hun voelen hoe het is om jezelf te zijn. Om je masker even aan de kant te leggen en “ok” te zijn.

Met de paarden bouwen ze aan een relatie, een open transparante relatie waarin gelijkheid en communicatie heerst. Deze vertalen we later naar het dagdagelijks leven.

Psychologische ondersteuning

  • Depressie

  • ADHD

  • DSM-diagnoses

Wanneer je echt psychologische ondersteuning nodig hebt, kom je terecht bij een psycholoog. In samenspraak, zou het kunnen dat je zowel bij haar als bij een van de paardencoaches sessies volgt.

De persoonlijke klik met je begeleider en de paarden is belangrijk. We gaan er immers SAMEN voor.

Na een uitgebreide intake bekijken we of we jou aan een van onze paarden en begeleiders kunnen koppelen. Indien er geen goede match is, verwijzen we je door. Onze voornaamste zorg is dat jij bij de juiste persoon terechtkomt.

Tijdens onze sessies combineren we psychologie, coaching en paarden volgens ons unieke concept.

Je ervaart dat er veel meer kan en mag dan je denkt, zoekt grenzen op, gaat confrontaties aan en vindt troost en veiligheid. Onze begeleidingen zijn snel, doeltreffend en ingrijpend.

Omwille van de vaak medische basis van de klachten in dit domein, werken we nauw samen met je huisarts, psychiater of andere betrokkenen.

Voor deze sessies bestaan mogelijkheden tot terugbetaling via de mutualiteit. Op deze website ontdek je of jij in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

Zelfvertrouwen

  • Pesten

  • Teruggetrokken

  • Eenzaam

Opkomen voor jezelf, je eigen grenzen bepalen en deze op een volwassen manier communiceren.

Met de paarden leer je communiceren op een respectvolle manier, met ruimte voor jezelf én de andere. Je leert elkaar tegemoet komen, opstaan voor je rechten en je neerleggen bij hetgeen waar je niets aan kan veranderen.

Deze sessies brengen jongeren meer bewustzijn over hun eigen gedrag, de taal die ze spreken (zowel verbaal als fysiek) en de uitwerking hiervan.

Conflicten met ouders, brussen of leerkrachten worden op die manier eenvoudiger. De jongere staat sterker in zijn schoenen en kan zich makkelijker uiten.

Deze sessies brengen rust in het hoofd, jongeren leren zich beter uitdrukken, leren voor zichzelf opkomen en hebben vertrouwen.

Deze sessies worden door een van onze coaches of een psycholoog begeleid.

Assertiviteit

  • Opkomen voor jezelf

  • Minder conflicten

  • Meer dialoog

Jongeren groeien vandaag de dag op in een complexe omgeving. Sociale druk, maatschappelijk aanvaard worden en weten wie je bent zijn belangrijk.

Niet voor elke jongeren is dit makkelijk. Ze raken de verbinding met zichzelf kwijt en weten niet wie ze nu echt zijn. Diep van binnen voelen ze zich onzeker, durven ze zichzelf niet zijn en kwijnen ze weg.

In deze situaties leren we hun met de paarden terug naar buiten komen. Op een ervaringsgerichte manier komt de eigen ik naar boven, leert deze dat hij er mag en kan zijn én durft de jongeren trots zijn op al zijn verwezenlijkingen.

Jij bent ok.

Het is ok.

Deze sessies brengen rust in het hoofd, jongeren leren zich beter uitdrukken, leren voor zichzelf opkomen en hebben vertrouwen.

Deze sessies worden door een van onze coaches of een psycholoog begeleid.